Đối với các hợp đồng dịch vụ

Giá trị hợp đồng được thanh toán theo 2 đợt như sau:
Đợt 1: Bên mua thanh toán 50% giá trị của Hợp đồng sau 3 ngày kể từ ngày hai bên thống nhất ký hợp đồng.
Đợt 2: Bên mua thanh toán 50% giá trị còn lại của hợp đồng sau 15 ngày kể từ ngày bên cung cấp dịch vụ bàn giao, nghiệm thu toàn bộ các dịch vụ đã thỏa thuận.

*Hồ sơ thanh toán mỗi đợt bao gồm:

+ Biên bản đề nghị thanh toán của bên bán
+ Biên bản nghiệm thu dịch vụ

Trong một số trường hợp đặc biệt thì phương thức thanh toán sẽ theo thỏa thuận thống nhất của hai bên!

Ngoài ra, Da Lang Studio cũng áp dụng các hình thức thanh toán đơn giản, tiện lợi nhất với các lựa chọn phù hợp nhất như:
1. Thanh toán tiền mặt: Sử dụng tiền mặt bằng đồng VND để thanh toán.
2. Thanh toán theo hình thức chuyển khoản ngân hàng: Quý công ty có thể chuyển khoản từ bất cứ ngân hàng nào, chúng tôi sẽ xác nhận thanh toán ngay sau khi nhận và kiểm tra tính hợp lệ của giấy ủy nhiệm chi.

Da Lang Studio cam kết minh bạch và rõ ràng đối với mọi giao dịch. Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 079 222 2922